De Stroomversneller Arnhem maakt onderdeel uit van Schakel025, het cultuurplatform Arnhem. Esther Dikkers is de coördinator van Schakel025 en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Stroomversneller. Zij werkt hiervoor nauw samen met het culturele en creatieve veld van Arnhem.

Instellingen en makers gevestigd in Arnhem of met een programma of project dat bijdraagt aan de Arnhemse culturele dynamiek, kunnen een voorstel indienen tot financiële ondersteuning. Je kunt nu voorstellen indienen voor programma’s of projecten die in 2019 plaatsvinden.

Voorstellen bestaan uit een kort projectplan, een gevraagd bedrag (de maximumbijdrage bedraagt €3.000,- -) een kostenonderbouwing (begroting en dekkingsplan), en informatie over jezelf. Binnen drie weken ontvang je een reactie op je voorstel. Deze reactie kan bestaan uit een toekenning van (een deel van) de gevraagde bijdrage, een afwijzing of een uitnodiging tot aanvullende informatie in een gesprek.

Toegekende bedragen worden als voorschot verstrekt. De Stroomversneller Arnhem is een uitvoeringsprogramma van de Gemeente Arnhem.

Klik hier om een voorstel in te dienen.

Vragen? Esther Dikkers is bereikbaar via esther@schakel025.in of 06-11404842.